image name

Evolutie aantal incidenten

Voor de derde keer in de geschiedenis van het bedrijf liet skeyes geen enkel incident van categorie A, hetzij de meest ernstige categorie, optekenen. Dat is echter geen evenaring van het absolute record van 2016, toen er zich geen enkel incident van categorie A en B voordeed. Deze veiligheidsprestatie van 2020 brengt ook onder de aandacht hoe efficiënt het bedrijf de gezondheidscrisis beheerde en zijn kerntaak met brio bleef vervullen.

De ernstgraad van de incidenten wordt door onafhankelijke experts beoordeeld op een schaal van A (ernstig) tot E (geen impact op de veiligheid). Hij wordt bepaald door de horizontale en verticale scheidingsafstanden tussen de vliegtuigen en door het niveau van controle over de situatie.

incident plane

0

incidenten van categorie A (ernstig)

3

incidenten van categorie B (belangrijk)

incident plane

5,4

incidenten van categorie A en B per miljoen bewegingen

0

incidenten van categorie A per miljoen bewegingen

Evolutie aantal incidenten van categorie A (ernstig) en B (belangrijk)

Een stevig verankerde veiligheidscultuur

Just Culture

Op 26 augustus 2020 trad een koninklijk besluit in werking dat een juridisch kader biedt voor Just Culture en de toepassing ervan. skeyes was vragende partij voor een dergelijk kader met het oog op het verder promoten van zijn visie op Just Culture, dat zijn acties op het vlak van incidentenbeheer altijd heeft gestuurd:

  • het zoeken naar oorzaken om een grondig inzicht in het incident te verkrijgen en gepaste maatregelen te nemen opdat een gelijkaardig feit zich niet opnieuw voordoet.
  • het scheppen van een klimaat van vertrouwen door niet te proberen een verantwoordelijke aan te duiden en de schuld te geven, maar tegelijkertijd onaanvaardbare gedragingen en handelingen duidelijk af te bakenen.

Deze visie op Just Culture stelt skeyes in staat om een geformaliseerd, proactief en reactief beheer toe te passen en een veiligheidscultuur stevig te verankeren binnen het bedrijf waardoor de operationele medewerkers in alle eerlijkheid en transparantie kunnen werken.

In tien jaar tijd is het aantal incidentenmeldingen over het algemeen sterk gestegen. Dat betekent niet dat er meer incidenten zijn dan vroeger, maar wel dat ze almaar meer systematisch worden gerapporteerd om ze aan analyses te onderwerpen en er lessen uit te kunnen trekken die nuttig zijn voor de vooruitgang van de veiligheid. Twee factoren hebben er de voorbije jaren toe bijgedragen dat het proces van incidentenmeldingen er met rasse schreden op vooruitgegaan is:

  • een verankerde veiligheidscultuur en de toepassing en continue bevordering van de Just Culture;
  • betere tools om incidenten te rapporteren.

De sprong met 62% tussen 2015 en 2016 is ook te verklaren door de Europese verordening (EU) nr. 376/2014 die eind 2015 werd ingevoerd en die de te melden types van incidenten heeft uitgebreid.

culture securite
support

933

gemelde voorvallen in 2020

Alle incidenten, hoe klein en onbeduidend ook, worden gerapporteerd. In 2020 hebben de luchtverkeersleiders van skeyes in totaal 933 voorvallen gemeld. Het aantal gemelde voorvallen daalde met 41,4% ten opzichte van 2019 en is te wijten aan het met bijna 50% geslonken luchtverkeer ten gevolge van de gezondheidscrisis.

incident report

167

incidentenmeldingen per 100.000 bewegingen

Hoewel het absolute aantal incidentenmeldingen door het afgenomen verkeer is verminderd, is het aantal meldingen per 100.000 bewegingen van 148 in 2019 naar 167 in 2020 gestegen, wat er andermaal op wijst dat de veiligheidscultuur en rapportering er blijven op vooruitgaan.

Aantal voorvallen gemeld door de luchtverkeersleiders van skeyes

incident

Meest gemelde incidenten

De eerste drie plaatsen in het klassement van meest gemelde voorvallen worden ingenomen door incidenten die geheel vreemd zijn aan de missie van skeyes, maar waarvan de melding een verplichting is volgens de Europese wetgeving: interferentie met in het wild levende diersoorten (154) prijkt boven aan de lijst, vóór ELT-transmissies (Emergency Locator Transmitter) (128) en technische problemen met toestellen (102) die door de piloten worden gemeld.

Op plaats 4 namen de incidenten waarbij er verwarring optreedt in de roepnaam van het vliegtuig (Call sign confusion) met 45,4% toe ten opzichte van 2019 (64 voorvallen tegenover 44). Deze stijging wordt op de voet gevolgd door de Safety Management Unit van skeyes en zou deels te verklaren kunnen zijn door de verkeersdrukte op de luchthaven van Luik ten gevolge van de gezondheidscrisis.

Dankzij de gecoördineerde inspanningen van skeyes, het DGLV en de politiediensten konden we in 2020 een verdere daling vaststellen bij de incidenten die te maken hebben met het verblinden van piloten met laserpennen, die op de 5e plaats komen: in 2020 werden 56 voorvallen gemeld tegenover 79 in 2019 of -29,1%.

Op het vlak van incidenten waarvoor skeyes verantwoordelijk kan worden gesteld, zijn er de luchtruimschendingen (Airspace infringements). Aangezien deze incidenten verband houden met het verkeersvolume en dan voornamelijk het algemene of vrijetijdsluchtverkeer (VFR – Visual Flight Rules), zijn ze in 2020 met 50,5% gedaald (52 voorvallen in 2020 tegenover 105 in 2019).

Op het vlak van incidenten waarvoor skeyes verantwoordelijk kan worden gesteld, zijn er de luchtruimschendingen (Airspace infringements). Aangezien deze incidenten verband houden met het verkeersvolume en dan voornamelijk het algemene of vrijetijdsluchtverkeer (VFR – Visual Flight Rules), zijn ze in 2020 met 50,5% gedaald (52 voorvallen in 2020 tegenover 105 in 2019).

Een belangrijke indicator om de veiligheidsprestaties van skeyes te beoordelen is het naleven van de minimale scheidingsafstanden tussen toestellen.

-77,3%

incidenten die verband houden met het niet naleven van de veiligheidsafstanden tussen toestellen

7

inidenten waarbij de minimale scheidingsafstanden tussen toestellen niet werden nageleefd en dat aan skeyes toe te schrijven was

Terwijl in 2019 nog 44 van dit soort incidenten werden gemeld, waren er dat in 2020 nog slechts 10, goed voor een daling met 77,3%.

In 2020 werden slechts 8 incidenten gemeld met drones die in niet-toegestaan luchtruim vlogen.

Op een totaal van 933 incidentenmeldingen wezen de onderzoeken uit dat skeyes verantwoordelijk was voor 37 incidenten, waarvan meer dan 73% (27) van categorie E, m.a.w. zonder impact op het veiligheidsniveau.

investigator

431

onderzoeken naar veiligheidsgerelateerde voorvallen uitgevoerd door skeyes in 2020

umbrella

6

veiligheidsreminders

 security

35

veiligheidsaanbevelingen

meest gemelde incidenten 2020 vs. 2019