banner - un partenaire d'avenir

De toekomst is aan de mens

In 2020 is skeyes blijven aanwerven om zijn opdracht te verzekeren en het herstel voor te bereiden.

handshake

61

nieuwe medewerkers traden in dienst bij skeyes in 2020

control-tower

11

nieuwe luchtverkeersleiders hebben hun 2-jarige opleiding voltooid en de operationele teams versterkt

lift-off

1070

kandidaten namen in 2020 deel aan FEAST 1, de eerste ronde van het vergelijkend wervingsexamen voor luchtverkeersleiders. Door de gezondheidscrisis werden zij verwelkomd met uitzonderlijke maatregelen.

radar

15

kandidaat-luchtverkeersleiders begonnen aan hun opleiding na het vergelijkend wervingsexamen van 2020

team

903

werknemers telde skeyes per 31 december 2020.

vrouwen
mannen

Het humanresourcesbeleid van skeyes is gericht op het opzetten van een echte win-winrelatie tussen het bedrijf en zijn medewerkers. Deze constructieve relatie vormt een van de pijlers van de bedrijfsstrategie: Partner with our People.

Dit beleid is onder meer gebaseerd op de volgende elementen: het betrekken van de medewerkers bij de bedrijfsstrategie, het versterken van de competenties en het waken over het welzijn van de medewerkers zowel binnen de beroepsmatige als de niet-beroepsmatige omgeving. Deze aanpak is zeer nuttig gebleken in deze periode van gezondheidscrisis, waarin het isolement en problemen van organisatorische aard op het moreel van de medewerkers hebben gewogen.

Employee Assistance Program

Deze ondersteunende dienst is in juni 2020 van start gegaan en is bedoeld om medewerkers en hun gezinsleden psychologische, emotionele, praktische en mentale steun te bieden.

216

medewerkers hebben zich ingeschreven voor een gratis health check-up op het werk voor 45+'ers.

36

medewerkers konden het Senior Potential-programma volgen. Een opleidingsprogramma in management dat perspectieven inzake loopbaanevolutie opent binnen skeyes.

121

medewerkers hebben zich ingeschreven voor de gratis taalcursussen die in januari 2021 van start gingen.

assitance-programme
lutte-covid19
COVID-19

Strijd tegen de pandemie

Zodra de gezondheidscrisis in maart 2020 uitbrak, heeft skeyes meteen de passende maatregelen getroffen om zijn personeel te beschermen en de cruciale opdracht die het bedrijf dag in dag uit vervult - de veiligheid van het luchtverkeer garanderen - te vrijwaren. Dat het bedrijf deze opdracht voortzette, leidde ertoe dat medisch materiaal zoals maskers, hydroalcoholische gel of vaccins kon worden vervoerd.

Interne communicatie is ook van essentieel belang geweest in de strijd tegen de pandemie.

33

specifieke interne communicaties werden verspreid via alle kanalen om de medewerkers te informeren over de goede praktijken om zich tegen het virus te wapenen en over de maatregelen die in het bedrijf van kracht zijn, alsook over de evolutie van de situatie.

Op ons intranetportaal werd een speciale rubriek gecreëerd waarin alle informatie over de strijd tegen de gezondheidscrisis gebundeld werd: advies over telewerken, het dragen van het masker, het wassen en ontsmetten van de handen, het omgaan met stress, tips over gezonde voeding om zijn immuniteit te versterken, over vaccinatie,…

Al die maatregelen die skeyes vanaf het begin van de crisis trof, droegen ertoe bij dat het bedrijf zijn mannetje stond (én staat) en zijn opdracht continu bleef vervullen.

Samen bouwen aan de toekomst

De wereld van de luchtvaart is een keten waarvan de schakels perfect op elkaar moeten aansluiten om maximale veiligheid en efficiëntie te kunnen bieden. Deze onderlinge verbondenheid is vandaag de dag nog belangrijker om een nieuwe toekomst op te bouwen na de ongekende crisis die onze sector hard heeft getroffen.

skeyes houdt de vinger aan de pols van zijn klanten, hun behoeften en hun expertise en heeft meerdere initiatieven genomen om alle luchthavens te raadplegen volgens specifieke protocollen.

Er worden regelmatig vergaderingen en workshops gehouden - Steerco/Business review meetings - om terugkerende onderwerpen te bespreken, zoals klantentevredenheid, veiligheid, planning van werkzaamheden, analyse van technische en operationele kwesties, projecten, commerciële besprekingen en het beheer van aanvragen.

Die onderwerpen worden door de dienst Customer Affairs van skeyes via een specifiek platform opgevolgd.

forklifts

+24%

bedroeg de groei van het vrachtvervoer op Liege Airport, door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangeduid als belangrijke hub voor Europa voor de distributie van medisch materiaal.

marchandises

1,1 miljoen

ton goederen overgeslagen op Liege Airport in 2020.

vaccins anti-covid

10 miljoen

COVID-vaccins werden uitgevoerd via Brussels Airport.

masques chirurgicaux

144.500

chirurgische maskers werden uitgedeeld aan het personeel van skeyes vanaf april 2020.

masques chirurgicaux

31.000

FFP2-maskers werden verstrekt aan de operationele diensten van skeyes die op de site moeten werken.

masques chirurgicaux

2.000

duurzame en herbruikbare maskers werden naar de medewerkers gestuurd.

masques chirurgicaux

2.230 litres

hydroalcoholische gel werd verbruikt via 70 dispensers die op strategische plaatsen in alle gebouwen van het bedrijf werden geïnstalleerd.

glass

470

plexiglas schermen werden in de kantoren geïnstalleerd om het risico op overdracht van het virus op de werkplek verder te beperken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

skeyes meent dat de toekomst waaraan we bouwen op stevige fundamenten moet rusten. Ze moet duurzaam zijn. Daarom besteedt skeyes bijzondere aandacht aan zijn MVO. Dit is het geval in zijn operationele activiteiten, met tal van initiatieven zoals het Collaborative Environmental Management, de groene landingen of de samenwerking met Defensie voor een flexibel gebruik van het luchtruim, maar het streven naar efficiëntie heeft ook betrekking op de interne werking van skeyes. Het bedrijf wil tegen 2025 een van de beste luchtvaartnavigatiedienstverleners in Europa worden op het vlak van duurzaamheid.

skeyes verbindt zich ertoe continu de veiligste en efficiëntste diensten te verlenen en tegelijkertijd duurzaamheid in de dagelijkse activiteiten te integreren. Het doet dat door de betrokkenheid van zijn medewerkers te vergroten en het delen van deze waarden met onze stakeholders en de luchtvaartgemeenschap in het algemeen aan te moedigen.

responsabilite sociale
team

3

pijlers van de MVO-strategie van skeyes: Duurzaam, Betrokken en Gedeeld.

bus

50%

van het bedrijfswagenpark van skeyes zal elektrisch, hybride of CNG zijn tegen 2025.

fruits

7.050 kg

fruit werd uitgedeeld aan het personeel via manden in de kitchenettes in 2020.

bicycle

10

elektrische fietsen zijn beschikbaar voor verplaatsingen op de site van Steenokkerzeel om het gebruik van de wagens te beperken.

MVO-week

communication

De MVO-week van 21 tot 25 september 2020 stond geheel in het teken van duurzaamheidsgerelateerde activiteiten. Om medewerkers te informeren over het MVO-programma werden er webinars georganiseerd rond verschillende thema’s: groene mobiliteit met TomorrowLab, diversiteit met experte Hanan Challouki en klimaat met Alain Hubert, voorzitter en oprichter van de International Polar Foundation, waaraan skeyes radiocommunicatieapparatuur doneerde.

Kringloopeconomie

support

In 2020 heeft skeyes buiten dienst gesteld IT-materiaal dat nog perfect werkt aan Close the Gap geschonken, een vereniging die tot doel heeft de digitale kloof tussen geïndustrialiseerde landen en ontwikkelings- en opkomende landen te verkleinen.