banner - un partenaire d'innovation

Drones:
een nieuwe uitdaging

Het gebruik van het luchtruim maakt een grondige transformatie door met de opkomst van een nieuwe type verkeer: de drones. Onbemande luchtvaartuigen die in de meest uiteenlopende (stedelijke) settings vliegen, naargelang hun gebruik of missie, vormen niet alleen uit economisch oogpunt een zeer veelbelovende sector, maar ook voor andere gebruikstoepassingen, met name medische, aangezien zij zeer snel vervoer mogelijk maken dat niet afhankelijk is van het vaak verzadigde wegverkeer.

> 1000

dronevluchten in het gecontroleerde luchtruim werden gecoördineerd door de Special Activities Coordination Cell (of SPACC) van skeyes

10.433

dronevluchten voor professioneel gebruik werden beheerd via de Droneguide-applicatie

Skeydrone - logo

Op 10 februari 2020 zag SkeyDrone het levenslicht. Als 100%-dochteronderneming van skeyes is het gespecialiseerd in drone-operaties. Voor dronepiloten en -operatoren biedt SkeyDrone oplossingen voor planning, toelating, beheer en coördinatie van vluchten en tools om het droneverkeer visueel voor te stellen, met het oog op de veilige integratie ervan in het luchtverkeer. Voor overheden en beheerders van kritische installaties breidt het zijn aanbod uit met bewakingsdiensten.

In 2020 richtte SkeyDrone zich op het ontwikkelen en commercialiseren van zijn softwareplatform.

6th NeTWorK

Eind 2020 hebben SkeyDrone, Proximus en DroneMatrix hun expertise gebundeld om een geïntegreerd platform te ontwikkelen waarmee drones on-demand-opdrachten kunnen uitvoeren voor industriële toepassingen.

Het platform zal de naam 6th NeTWorK dragen en is momenteel in volle ontwikkeling.

31/12/2020

31 december 2020 staat geboekstaafd als de datum waarop een nieuwe Europese dronewetgeving in werking trad. Het basisprincipe ervan luidt dat drones toegestaan zijn in het hele luchtruim, uitgezonderd in specifieke zones – de zogenaamde geografische UAS-zones - waar het gebruik van drones aan zeer precieze voorwaarden onderworpen wordt. Als beheerder van UAS-zones in de CTR's (Control Zones) van de luchthavens waarvoor skeyes verantwoordelijk is, heeft het bedrijf in 2020 een operationeel concept gedefinieerd en uitgerold om het gebruik van drones in deze zones te omkaderen. Een nieuwe tool - de Drone Service Application (DSA) - werd op 30 december 2020 gelanceerd om de toepassing van dit operationele concept te vergemakkelijken, drone-operatoren te informeren en hen te verwijzen naar de tools die SkeyDrone ter beschikking stelt.

Meer info

Helicus Aero Initiative

skeyes draagt ook bij aan een publiek-privaat samenwerkingsverband van partners met verschillende achtergronden wier expertise wordt gebruikt om een optimale omgeving te ontwikkelen voor de uitrol van drone-gebaseerde diensten. Het HAI-SCS-project (Helicus Aero Initiative - Scheduling, Connectivity & Security), dat in 2019 van start is gegaan, heeft in 2020 bemoedigende resultaten geboekt.

Een brede waaier aan aspecten komt aan bod bij de partners: technologische en logistieke (5G, artificiële intelligentie, cyberveiligheid ...), operationele (met de tussenkomst van skeyes), juridische en reglementaire (verzekering, tussenkomst van het agentschap Innoveren & Ondernemen).

SAFIR

Drones staan ook centraal in het SAFIR-project (Safe And Flexible Integration of Initial U-Space Services in a Real Environment), waaraan skeyes actief heeft bijgedragen. In september 2019 vond een demonstratie plaats in de haven van Antwerpen en de stad Antwerpen, waarbij een veilige en vlotte integratie van droneverkeer in een complexe omgeving werd aangetoond. Het project werd afgerond in 2020.

De bemoedigende resultaten van het SAFIR-project hebben geleid tot een soortgelijk project op het vlak van medisch vervoer in een stadsomgeving: SAFIR-Med (Safe and Flexible Integration of Advanced U-Space Services Focusing on Medical Air Mobility). Het doel is om oplossingen in kaart te brengen met het oog op de integratie van veilige, duurzame en sociaal aanvaardbare stedelijke mobiliteit in de lucht ten behoeve van de gemeenschap waarbij de nadruk ligt op medische toepassingen. Het project, dat in december 2020 van start ging, voorziet in demonstraties die vergelijkbaar zijn met die van het SAFIR-project in verschillende steden, waaronder Antwerpen. skeyes verbond zich aan dit ambitieuze project en verleent zijn expertise bij de ontwikkeling van een operationeel concept (CONOPS) voor de veilige integratie van drones in het luchtruim.

SAFIR en SAFIR-Med zijn projecten van het SESAR-programma (Single European Sky ATM Research).

SESAR

Het SESAR-programma is de technologische pijler van het gemeenschappelijk Europees luchtruim. Het heeft tot doel het beheer van het luchtruim te verbeteren door de ATM-technologieën en -systemen te moderniseren en te harmoniseren. Sinds de lancering van SESAR in 2005 heeft skeyes bijgedragen aan talrijke projecten in de verschillende fasen (Definitiefase 2005-2008, Ontwikkelingsfase 2008-2024 en Ontplooiingsfase 2015-2035).

Veilige landingen bij goed én slecht zicht

skeyes maakte deel uit van het consortium dat werd geselecteerd om validatietests van landingen uit te voeren met behulp van het EFVS (Enhanced Flight Visual System) op de luchthaven van Antwerpen.

Het camerasysteem aan boord van het toestel verschaft piloten in de naderings- en landingsfasen een beter zicht op de baan en de luchthavenomgeving bij slecht zicht. Deze technologie is bijzonder interessant voor regionale luchthavens die niet zijn uitgerust met een ILS van CAT-II of CAT-III. Ze komt niet alleen de veiligheid ten goede, maar ook de efficiëntie en de capaciteit. De milieu-impact wordt dan weer beperkt omdat vliegtuigen bij onvoldoende zicht niet naar een andere luchthaven hoeven te worden omgeleid.

Het SESAR AAL 2-EFVS-project (Augmented Approaches to Land - Enhanced Flight Visual System) is in 2020 afgerond. skeyes heeft een leidende rol gespeeld bij de efficiënte planning en uitvoering van de EFVS-demonstratievluchten in Antwerpen. Die vluchten hebben aangetoond dat de EFVS-technologie veilig is en vrij makkelijk kan worden uitgerold.

atterissages-securises

Clean Sky

clean sky

De luchtvaart milieuvriendelijker maken is het ambitieuze doel van het Clean Sky-programma. Dit publiek-private samenwerkingsverband brengt de Europese Commissie en de luchtvaartindustrie samen om spitstechnologie te ontwikkelen die zal helpen de milieuprestaties van de luchtvaart aanzienlijk te verbeteren.

In juni 2020 heeft skeyes zijn expertise ingezet voor het Dispatcher 3-project. Het bestaat erin de operaties die aan de vlucht voorafgaan, zoals het opstellen van het vliegplan, te optimaliseren en dat op basis van software voor gegevensverwerking die de variabiliteit tussen een vliegplan en de werkelijk uitgevoerde vlucht inschat. Het Dispatcher 3-project reikt dispatchers, piloten en planners waardevolle instrumenten aan om de vluchtefficiëntie te verbeteren.

Digitale torens

Een andere ontwikkeling die borg moet staan voor efficiëntere en flexibelere luchtvaartnavigatiediensten in de toekomst, zijn digitale torens. Daardoor is een vast gebouw voor de luchtverkeersleiding op de luchthaven niet langer nodig en hebben de luchtverkeersleiders een nog accurater zicht op het luchthaventerrein en de omgeving.

In 2020 nam skeyes de beslissing om alle Belgische luchthavens geleidelijk uit te rusten met digitale torens. Er werd alvast een overheidsopdracht uitgeschreven en contacten werden gelegd met de regionale overheden om de ins en outs van deze strategische samenwerking te definiëren. Deze innoverende technologie zal voor skeyes en de deelnemende luchthavens het pad effenen naar de digitalisering van de luchtverkeersleiding.

In 2020 werd een strategisch programma op het touw gezet om deze ambitieuze technologische maar ook menselijke verandering te coördineren.

Bijdragen tot hernieuwbare energie

Door zijn expertise aan te bieden aan ontwikkelaars van groene energie, vereenvoudigt skeyes het oprichten van windmolenparken. Op die manier gaat groene energie veilig hand in hand met het luchtverkeer.

questionnaire

407

nieuwe aanvragen voor het oprichten van windturbines werden ingediend bij skeyes in 2020.

yes

306

daarvan kregen een positief advies. Andere dossiers waren in behandeling of vereisten aanvullende elementen (68), werden om veiligheidsredenen geweigerd (24), of door de aanvrager geannuleerd (9)..

wind-turbine

80

nieuwe windturbines die een positief advies van skeyes hadden ontvangen, werden opgericht en in dienst gesteld in 2020.

WT constructed per province - 2020