skeyes is klaar voor de toekomst

skeyes_ceo_johan_decuyper

Johan Decuyper
CEO

skeyes_conseil_administration_renaud_lorand

Renaud Lorand
Voorzitter van de Raad van Bestuur

1

2018 was een zeer bijzonder jaar voor skeyes: het bedrijf vierde zijn 20-jarig bestaan en veranderde van naam. Waarom?

Johan Decuyper: De luchtvaartsector evolueert, net zoals de behoeften van onze klanten. Daarom hebben wij enkele jaren geleden binnen het bedrijf een grootschalig transformatieprogramma opgestart. We hebben orde geschept in de financiën, geïnvesteerd in onze technische infrastructuur en talrijke medewerkers aangeworven. Onze nieuwe bedrijfscultuur – die wij in nauw overleg met al onze medewerkers hebben uitgewerkt – draait rond kernwaarden als veiligheid, klantgerichtheid, continue dienstverlening en nieuwe technologieën. Onze nieuwe naam skeyes weerspiegelt die nieuwe identiteit.

Renaud Lorand: Klopt, alles zit in het woord skeyes: wij hebben onze ogen op de hemel gericht. Wij zijn de betrouwbare partner die waakt over de veiligheid van het luchtverkeer en die oog heeft voor de behoeften van zijn klanten. Wij zijn de partner die efficiënte en kwaliteitsvolle diensten aanbiedt, geheel in lijn met de verwachtingen van de luchtvaartmaatschappijen en luchthavens. En we zijn de partner die zijn blik op de toekomst heeft gericht, bijvoorbeeld wat drones en duurzame ontwikkeling betreft. Dat alles zou natuurlijk niet mogelijk zijn zonder het professionalisme en de ruime expertise van onze medewerkers.

2

In Europa was 2018 ook het jaar waarin niet alleen het luchtverkeer, maar ook de vertragingen, in de lift zaten. Hoe vertaalt die algemene tendens zich bij skeyes?

Johan Decuyper: Op Europees niveau was 2018 inderdaad een allesbehalve gemakkelijk jaar: de luchtvaartmaatschappijen, de luchthavens en de luchtverkeersleiding hebben duizelingwekkende records gebroken wat vertragingen betreft – alles samen meer dan 19 miljoen minuten. Ondanks de groei van het luchtverkeer is skeyes erin geslaagd om zijn uitstekende stiptheidscijfers te handhaven. 98,3% van de vluchten die we behandelden, liep geen enkele vertraging op! Daarmee zetten we een van de beste resultaten van heel Europa neer. De gemiddelde vertraging is erg klein en bedraagt slechts 0,11 minuten per en-routevlucht bij skeyes, terwijl dat gemiddelde op FABEC-niveau oploopt tot maar liefst 1,40 minuten per vlucht.

Renaud Lorand: skeyes zet uitstekende prestaties neer in 2018, niet alleen op het gebied van stiptheid, maar ook en vooral inzake de veiligheid – onze belangrijkste opdracht en absolute topprioriteit. Hetzelfde geldt voor onze financiële resultaten: het boekjaar wordt voor het vijfde opeenvolgende jaar met winst afgesloten. Bovendien investeert skeyes volop in zijn systemen, nieuwe technologieën en zijn menselijk kapitaal. In 2019 zullen wij de kaap van 900 medewerkers overschrijden. Het bedrijf is opnieuw een gerespecteerde speler in Europa en is klaar om de toekomst te veroveren.

3

De concurrentie in de luchtverkeersleidingssector werd heviger. Hoe bereidt skeyes zich voor op die omwentelingen?

Johan Decuyper: De luchtvaartsector is per definitie internationaal. In steeds meer Europese landen zien wij dat de luchtverkeersleiding onderhevig is aan concurrentie, in het bijzonder wat de controletorens betreft. Onze redenering is erg eenvoudig: wij moeten een betrouwbare en efficiënte partner zijn, de uitverkoren leverancier voor onze klanten. De almaar snellere technologische ontwikkelingen dreigen onze sector grondig door elkaar te schudden. Ook hier is onze roadmap duidelijk: we moeten ons aanpassen en evolueren om een betrouwbare en efficiënte partner te blijven. Daarom hebben we een joint venture opgericht voor de opleidingen, investeren we in nieuwe systemen en in drones – onder meer via ons digitaal platform droneguide.be en richtinggevende “U-space”-demonstratieprojecten op Europese schaal, in samenwerking met andere grote bedrijven zoals Amazon en Proximus.

Renaud Lorand: Een bedrijf dat niet evolueert, gaat achteruit. Om de veranderingen in de sector en de strenge prestatiedoelstellingen die Europa heeft opgelegd het hoofd te bieden, lanceerden wij eind 2017 een grootscheeps transformatieproject binnen skeyes, in samenwerking met onze medewerkers. We kunnen de beleidslijnen als volgt samenvatten: klanten, medewerkers en toekomst. We beogen onder andere contracten met een looptijd van tien jaar met de luchthavens met duidelijke en meetbare doelen, een betere work-life-balance en innovatieve investeringen om de uitdagingen van morgen aan te gaan. Dat alles om altijd kwaliteitsvolle diensten te verlenen en ons bedrijf te professionaliseren.

4

Wat zijn de grote uitdagingen van skeyes voor 2019?

Johan Decuyper: Om de groei van het luchtverkeer te kunnen beantwoorden, blijft aanwerving een van onze topprioriteiten. Dit zal ons ook in staat stellen om te werken aan een betere work-life-balance voor onze medewerkers – een onderwerp dat ons bijzonder na aan het hart ligt. Daarnaast zal onze aandacht in 2019 uitgaan naar een aantal grote projecten: vooreerst zal onze droneguide.be-applicatie worden uitgebreid. Er zal een versie beschikbaar gesteld worden voor professionele dronepiloten. Wij werken tevens aan de integratie van drones in het luchtverkeer. Vervolgens zullen de civiele en militaire luchtverkeersleiding eind 2019 samen ondergebracht worden op de hoofdsite van skeyes. Het wordt een primeur voor ons land: civiele en militaire luchtverkeersleiders zullen zij aan zij in dezelfde operationele zaal werken, wat ons luchtruim flexibeler zal maken. Met EUROCONTROL en Defensie werken wij ook aan één enkel systeem voor het beheer van het luchtverkeer in het Belgische luchtruim.

De digitale controletorens zijn een ander groot project waaraan we onze aandacht zullen besteden. Zonder daarbij de kolossale investeringen in onze technische infrastructuur vergeten te vermelden – in vijf jaar tijd zullen wij bijna 100 miljoen euro hebben geïnvesteerd.

Renaud Lorand: Naast die operationele uitdagingen besteden wij tevens aandacht aan strategische en maatschappelijke uitdagingen: de evolutie van de luchtvaart(navigatie)sector, onze maatschappelijke rol en duurzaamheid. We ontwikkelen een Corporate Social Responsibility programma met talrijke concrete acties voor ons bedrijf. We zijn ook bezig met de implementatie van nieuwe werkmethoden en er zal een gebouw worden gewijd aan de “New Way of Working”. Daarnaast werken we nauw samen met een hele rits partners, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappijen en luchthavens, om de ecologische voetafdruk van ons bedrijf en onze sector te beperken. Zowel via samenwerkingsfora als door bepaalde procedures, zoals voor groene landingen, continu te verbeteren.