Vliegen in alle veiligheid

De luchtverkeersveiligheid is de belangrijkste opdracht van skeyes en staat dan ook bovenaan zijn prioriteitenlijstje. Ze vormt het spilelement van de bedrijfscultuur. skeyes hecht veel belang aan Just Culture. De veiligheid wordt dagelijks gepromoot en zit in het DNA van het bedrijf en zijn medewerkers. Bij skeyes wordt de veiligheid systematisch en continu geanalyseerd en beheerd.

1. Aantal incidenten leunt nog altijd aan tegen het minimum

avion 4

Incidenten van categorie A en B (1 en 3)

Evolutie van het aantal incidenten van categorie A (ernstig) en B (belangrijk)

In 2018 behaalde skeyes het op een na beste resultaat in zijn bestaansgeschiedenis wat veiligheid betreft. Rekening houdend met de groei en de complexiteit van het luchtverkeer, is het aandeel van categorie A- en B-incidenten proportioneel gedaald ten opzichte van vorig jaar. Daarmee zet het bedrijf één van de beste scores van Europa neer.

accident 3,63

incidenten van categorie A en B per miljoen bewegingen

accident 0,91

incidenten van categorie A per miljoen bewegingen

De graad van ernst van de incidenten wordt beoordeeld door onafhankelijke experts op een schaal van A (ernstig) tot E (zonder impact op de veiligheid). De ernst van een incident wordt bepaald door de horizontale en verticale scheidingsafstanden tussen de vliegtuigen en door het niveau van controle over de situatie.

2. Een alom aanwezige veiligheidscultuur

Just Culture

Voor skeyes vormt Just Culture een cruciaal element. Ze biedt een omgeving van vertrouwen waarbinnen operationele medewerkers in alle eerlijkheid en transparantie kunnen werken. Met behulp van verslagen en onderzoeken over veiligheidsgerelateerde incidenten legt Just Culture de nadruk op de uitwisseling van cruciale informatie, wat zorgt voor de continue verbetering van de veiligheid van de luchtvaartnavigatie, bovenop het feit dat niet-intentionele menselijke fouten niet bestraft worden.

In december 2018 organiseerde skeyes een grote FABEC-conferentie over Just Culture met experts van verschillende bedrijven en instanties van over heel Europa. Het thema van de conferentie was: hoe kunnen we de kloof dichten tussen de luchtvaartveiligheid en justitie?

Alle incidenten, hoe klein en onbeduidend ook, worden gemeld. In totaal meldden de skeyes-luchtverkeersleiders 1.489 incidenten in 2018. Alle verslagen worden grondig geanalyseerd door de Safety-experts van skeyes om het hoge veiligheidsniveau te behouden en voortdurend te verbeteren. Bovendien krijgen we dankzij de systematische melding van incidenten een precies beeld van de proactieve en reactieve acties die moeten worden ondernomen.

accident 1.489

meldingen van incidenten in 2018

Aantal door de luchtverkeersleiders van skeyes gemelde voorvallen

In tien jaar tijd is het aantal meldingen met meer dan 900% toegenomen. Vorig jaar is dit voor het eerst weer afgenomen, wat wijst op een waarschijnlijke stabilisatie van de effecten van de maatregelen die zijn genomen om de melding van incidenten te stimuleren. Deze observatie wordt op de voet gevolgd door de skeyes.

De sterke stijging van het aantal incidentenmeldingen de voorbije jaren kan worden verklaard door drie factoren:

  • de verankering van de veiligheidscultuur en het toepassen en permanent promoten van Just Culture;
  • de optimalisatie van de tools voor het melden van incidenten;
  • de Europese wetgeving waardoor er sinds eind 2015 meer types incidenten in aanmerking komen voor melding.

3. De meest gemelde incidenten

De vaakst gemelde incidenten zijn onder andere het binnenvliegen door piloten in een gecontroleerd luchtruim zonder voorafgaande toestemming (93 meldingen). Dit type incident treft vooral de regionale luchthavens waar het aandeel van het algemene luchtverkeer groter is.

Een ander vaak gemeld type incident gaat over de pogingen om piloten te verblinden met laserpennen, hoewel dat aantal in dalende lijn zit vergeleken met de voorgaande jaren (83 meldingen in 2018 in vergelijking met 101 het jaar daarvoor).

Meldingen van drones in het gecontroleerde luchtruim en in de zones in de buurt van de luchthavens waar het verboden is te vliegen, nemen daarentegen sterk toe: hun aantal is maar liefst verdubbeld ten opzichte van 2017 (31 meldingen in 2018 tegenover 15 het jaar daarvoor).

Op een totaal van 1.489 incidentenmeldingen hebben de onderzoeken uitgewezen dat skeyes een verantwoordelijkheid droeg in 83 van de gevallen; daarvan hadden 61 gemelde incidenten (bijna 75%) geen enkele impact op het veiligheidsniveau (categorie E).

4. Proactieve acties voor de veiligheid

changement 30

safety assessments werden uitgevoerd in 2018 door skeyes

Het gaat om wijzigingen met een implicatie voor de veiligheid die werden gemeld aan de Belgian Supervisory Authority for Air Navigation Services (BSA-ANS).

Telkens er een technische of operationele wijziging (nieuw systeem, nieuwe procedure…) gepland is, wordt ze geanalyseerd voordat ze wordt geïmplementeerd vanuit het oogpunt van de veiligheid en maakt ze het voorwerp uit van een grondige analyse.

In 2018 betrof dit onder andere:

  • het moderniseringsprogramma van de DVOR/DME-navigatiebakens;
  • de komst van de Airbus A340-300 naar Charleroi Airport;
  • de modernisering van het luchtverkeerbeheersysteem in CANAC 2;
  • de projecten voor het optimaliseren van de horizontale scheidingsafstand van de vliegtuigen (vermindering van 5 naar 3 nautische mijl) in de naderingszone van de luchthavens van Oostende en Charleroi.
securite 4

safety surveys werden uitgevoerd in 2018 door skeyes

Safety surveys zijn interne en externe audits om de processen die een hoger risico inhouden te identificeren en de geschikte correctieve acties te ondernemen.

De in 2018 uitgevoerde safety surveys hadden onder andere betrekking op:

  • de operaties op de luchthaven van Kortrijk;
  • de verhuizing van de cargo-operaties van DHL naar hun nieuwe site op Brussels Airport.