Vliegen in alle veiligheid

Veiligheid is de topprioriteit van skeyes. Ze wordt voortdurend geanalyseerd en verbeterd, en vormt het spilelement van de bedrijfscultuur. De veiligheid wordt dagelijks gepromoot en ze is het doel waarop alle acties van de skeyes-medewerkers gericht zijn.


1. Aantal incidenten leunt nog aaltijd aan tegen het minimum

avion 6

incidenten van categorie B

Evolutie van het aantal incidenten van categorie A (ernstig) en B (belangrijk)

Voor de tweede keer in de geschiedenis van het bedrijf tekende skeyes geen enkel incident van categorie A op, die de ernstigste incidenten omvat. Zonder echter het absolute record van 2016 te evenaren, toen er zich geen enkel incident van categorie A en B voordeed, blijft deze veiligheidsprestatie van 2019 uitzonderlijk en weerspiegelt ze de voortdurende inspanningen van de luchtverkeersleiders, medewerkers van de Safety Management Unit, technici en alle personeelsleden van skeyes.

accident 5,56

incidenten van categorie A en B per miljoen bewegingen

accident 0

incidenten van categorie A per miljoen bewegingen

De graad van ernst van de incidenten wordt beoordeeld door onafhankelijke experts op een schaal van A (ernstig) tot E (zonder impact op de veiligheid). De ernst van een incident wordt bepaald door de horizontale en verticale scheidingsafstanden tussen de vliegtuigen en door het niveau van controle over de situatie

2. Een alomtegenwoordige veiligheidscultuur

Just Culture

Voor skeyes vormt Just Culture een cruciaal element. Ze biedt een omgeving van vertrouwen waarin operationele medewerkers in alle eerlijkheid en transparantie kunnen werken. Met behulp van verslagen over en onderzoeken naar veiligheidsgerelateerde incidenten legt Just Culture de nadruk op de uitwisseling van cruciale informatie, wat zorgt voor de continue verbetering van de veiligheid van de luchtvaartnavigatie, boven op het feit dat niet-intentionele menselijke fouten niet bestraft worden.

Na de FABEC-conferentie die in december 2018 door skeyes werd georganiseerd, werden de principes van Just Culture nog meer in de spotlights gezet en sijpelden ze verder door in de analyses en het debat tijdens de refresher courses die luchtverkeersleiders regelmatig krijgen. In 2019 heeft skeyes een Just Culture Advisory Board opgericht, waarvan het mandaat werd vastgesteld en die in 2020 met zijn werkzaamheden kan beginnen.

Just Culture wordt toegepast aan de hand van 24 criteria. skeyes heeft in 2019 zijn score voor 4 daarvan kunnen verbeteren, voornamelijk op het gebied van opleiding.

accident 1.589

gemelde voorvallen in 2019

Alle incidenten, hoe klein en onbeduidend ook, worden gemeld. In totaal meldden de skeyes-luchtverkeersleiders 1.589 voorvallen in 2019. Alle verslagen worden grondig geanalyseerd door de Safety-experts van skeyes om het hoge veiligheidsniveau te behouden en voortdurend te verbeteren. Bovendien krijgen we dankzij de systematische melding van voorvallen een preciezer beeld van de proactieve en reactieve acties die moeten worden ondernomen.

Aantal door de luchtverkeersleiders van skeyes gemelde voorvallen

In tien jaar tijd is het aantal incidentenmeldingen met meer dan 900% gestegen. Na de opmerkelijke stijging van het aantal voorvallenmeldingen in 2016 en 2017 als gevolg van de nieuwe Europese verordening 376/2014 die in november 2015 werd ingevoerd, hebben we in 2018 een daling vastgesteld. Deze daling heeft zich in 2019 niet voortgezet, maar een duidelijke trend zal pas na langere tijd zichtbaar worden.

De sterke stijging van het aantal incidentenmeldingen de voorbije jaren kan worden verklaard door drie factoren:

  • de verankering van de veiligheidscultuur en de toepassing en constante bevordering van Just Culture;
  • de optimalisatie van de tools voor het melden van incidenten;
  • de Europese wetgeving van eind 2015 waardoor er meer types incidenten in aanmerking komen voor melding.

3. De meest gemelde incidenten

De vaakst gemelde incidenten zijn onder andere het binnenvliegen door piloten in een gecontroleerd luchtruim zonder voorafgaande toestemming (104 meldingen). Dit type incident betreft vooral de regionale luchthavens waar het aandeel van het algemene luchtverkeer groter is.

Een vaak gemeld type incident heeft betrekking op pogingen om piloten te verblinden met laserpennen, hoewel dat aantal nog altijd in dalende lijn zit vergeleken met de voorgaande jaren (79 meldingen in 2019 in vergelijking met 83 het jaar daarvoor).

Na een sterke toename in 2018 lijkt het aantal meldingen van drones in het gecontroleerde luchtruim en in zones in de buurt van luchthaventerreinen waar het verboden is te vliegen zich gestabiliseerd te hebben en zelfs lichtjes terug te vallen: 28 meldingen in 2019 tegenover 31 het jaar daarvoor. Dat is een eerder geruststellend gegeven gezien het groeiende aantal drone-gebruikers. Die daling kan worden verklaard door de in 2018 gelanceerde droneguide-applicatie, die precieze informatie verschaft over de vliegbeperkingen in functie van de locatie van de gebruikers.

Op een totaal van 1.589 incidentenmeldingen hebben de onderzoeken uitgewezen dat skeyes verantwoordelijkheid droeg in 87 van de gevallen; daarvan behoorde meer dan 70% (61) tot categorie E, d.w.z. zonder enige impact op het veiligheidsniveau.

Het aantal runway incursions is sterk gedaald (-42%). Dat is een zeer positieve ontwikkeling voor de veiligheid, aangezien dit soort incidenten zeer ernstige gevolgen kan hebben, ook al blijven ze uiterst zeldzaam, zoals blijkt uit bepaalde ongevallen die de geschiedenis van de luchtvaart op dramatische wijze hebben getekend.

4. Proactieve acties voor de veiligheid

changement > 50

safety assessments werden in 2019 uitgevoerd door skeyes

Het gaat om veiligheidsgerelateerde wijzigingen die werden gemeld aan de Belgian Supervisory Authorithy for Air Navigation Services (BSA-ANS).

Telkens als er een technische of operationele wijziging (nieuw systeem, nieuwe procedure …) gepland is, wordt ze geanalyseerd voordat ze wordt geïmplementeerd vanuit het oogpunt van de veiligheid en maakt ze het voorwerp uit van een grondige analyse.

securite 4

safety surveys werden in 2019 uitgevoerd door skeyes

Safety surveys zijn interne en externe audits om de processen die een hoger risico inhouden, te identificeren en de geschikte correctieve acties te nemen.

Een greep uit de in 2019 uitgevoerde safety surveys:

  • de systemen voor de verwerking van vliegplangegevens;
  • de nood- en contingencyplannen;
  • de operaties op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem;
  • de operaties in winterse omstandigheden op Brussels Airport.

In 2019 werden ook 3 onderzoeken opgestart waarvan de resultaten in 2020 worden verwacht, onder meer over vluchtinformatiediensten (FIS) en NOTAM’s waarbij de luchtruimgebruikers betrokken werden.