Solide partnerships

skeyes bereidt zich voor op de toekomst: de voorbije jaren draaide het rekruteringsproces op volle toeren en investeerde het bedrijf in tal van solide partnerships in al zijn activiteitendomeinen zowel op nationaal als op internationaal vlak. skeyes neemt zijn maatschappelijke rol zeer ernstig, zet in op innovatie en werkt samen met verschillende experts om zijn medewerkers en klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

1. Entry Point North Belgium

skeyes_controle_aerien

Een primeur van formaat in de geschiedenis van het bedrijf: skeyes richtte een joint venture op en startte op 3 september 2018 een nieuw opleidingscentrum op, Entry Point North Belgium. skeyes sloeg daarvoor de handen in elkaar met Entry Point North, een Scandinavische academie die gespecialiseerd is in de opleiding tot luchtverkeersleider en aanverwante beroepen en wereldwijd actief is.

Entry Point North Belgium biedt kwalitatief hoogstaande opleidingen in een moderne omgeving op de site van skeyes’ hoofdzetel. Het opleidingsaanbod is ruim en gevarieerd: luchtverkeersleiders, ingenieurs, technici, meteorologen, luchtvaartinformatiedeskundigen, luchtvaartexperten,… De opleidingen zijn zowel gericht op skeyes-personeel als op externe partijen.

De opleidingssite van Entry Point North Belgium in Steenokkerzeel is uitgerust met nieuwe, geavanceerde simulators: 50 radar/pilootposities, vijf 180°-3D-torensimulators en een 360°-3D-torensimulator.

Entry Point North Belgium is een joint venture waarin skeyes en Entry Point North elk een gelijk aandeel hebben. Dankzij die verregaande samenwerking krijgen beide organisaties vaste voet in het eengemaakt Europees luchtruim van morgen.

2. Co-lokalisatie van de civiele en militaire luchtverkeersleiding

Vanaf eind 2019 zullen de civiele en militaire luchtverkeersleiding samen ondergebracht worden op de site van skeyes in Steenokkerzeel. De militaire luchtverkeersleiders zullen hun skeyes-collega’s vervoegen in de operationele zaal van het CANAC 2-luchtverkeersleidingscentrum.In oktober 2018 ondertekenden skeyes en Defensie een raamovereenkomst die deze toekomstige structurele samenwerking regelt.

Dankzij de co-lokalisatie van de civiele en militaire luchtverkeersleiding zal er nog meer uitwisseling plaatsvinden tussen beide organisaties en zal het Belgische luchtruim nog flexibeler kunnen worden gebruikt, wat alle gebruikers ten goede komt.

skeyes en Defensie hebben tevens hun gezamenlijke ambitie uitgesproken om tegen 2030 geïntegreerde civiele en militaire luchtvaartnavigatiediensten te verlenen in het Belgische luchtruim, met een hoge graad van betrouwbaarheid en optimale efficiëntie.

skeyes_controle_aerien_militaire

3. Gezamenlijk systeem voor het beheer van het luchtverkeer in het Belgische luchtruim

skeyes_eurocontrol_espace_belge

skeyes, Defensie en het Maastricht Upper Airspace Control Centre (MUAC) van EUROCONTROL willen vanaf 2024 hetzelfde systeem voor het beheer van het luchtverkeer gebruiken. Dankzij een unieke technische oplossing zullen de diensten die worden verleend aan de gebruikers van het Belgische luchtruim aan efficiëntie winnen. Eind november 2018 ondertekenden de drie partijen een intentieverklaring met dat doel voor ogen.

SAS3 (Shared Air Traffic Management System), het gezamenlijke gedeelde luchtverkeerbeheersysteem, zou die doelstelling ondersteunen en zou een krachtig instrument zijn om de uitdagingen qua capaciteit en kostenefficiëntie in het Belgische luchtruim het hoofd te bieden. Het zou ook de uitrol versterken van een efficiënte en doeltreffende externe contingency-oplossing voor het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten als een van de sites die technische diensten verleent, zou uitvallen.

4. SESAR

Het SESAR-programma (Single European Sky ATM Research) is de technologische pijler van de Single European Sky. Het is een ambitieus programma met als doel om het beheer van het luchtverkeer in Europa fundamenteel om te vormen, door het veiliger en efficiënter te maken en de invloed ervan op het milieu te verminderen door de Europese systemen voor het beheer van het luchtverkeer te moderniseren en te harmoniseren.

skeyes neemt actief deel aan tal van SESAR-projecten, onder andere op het gebied van satellietnavigatie en drones.

skeyes_sesar_projet

skeyes neemt ook deel aan een aantal andere projecten:

VISTA

skeyes maakt deel uit van het VISTA-project dat de effecten van conflicterende marktkrachten op de Europese prestaties inzake het beheer van het luchtverkeer bestudeert, door de impact op vier sleutelspelers van de luchtvaartsector en op het milieu te evalueren. De andere partners van het project zijn, onder andere, de universiteit van Westminster, EUROCONTROL en de luchtvaartmaatschappijen SWISS en Icelandair.

Engage

skeyes is een industriële partner van Engage, het netwerk voor uitwisseling van kennis van SESAR. Engage is een internationaal platform dat zich buigt over de evoluties van het beheer van het luchtverkeer.

Verbeterd visueel landingssysteem

skeyes maakt deel uit van het consortium dat werd uitgekozen om de valideringstests uit te voeren voor een nieuwe landingsprocedure op de luchthaven van Antwerpen. De cockpits van de vliegtuigen zullen worden uitgerust met een verbeterd visueel systeem (Enhanced Visual System) dat meer informatie verstrekt aan de piloot. Dat project werd in 2018 opgestart.

SESAR workshops

Op 17 en 18 september 2018 werden er bij skeyes twee SESAR Deployment Manager workshops gegeven. De ene was gewijd aan het concept van het beter beheer van de verkeerstromen bij aankomst op de grote luchthavens (Extended Arrival Manager), en de andere aan de governance van informatiebeheer en de cyberveiligheid in het kader van het SWIM (System Wide Information Management).

5. FABEC

skeyes_fabec_partenariat

De CEO van skeyes, Johan Decuyper, was in 2018 voorzitter van de groep CEO’s van het FABEC. Het FABEC is het functionele luchtruimblok in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim dat België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland omvat. Het is het belangrijkste luchtruim van Europa: bijna 60% van al het Europese luchtverkeer doorkruist het.

Tijdens zijn voorzitterschap wilde Johan Decuyper het belang van FABEC als platform van uitwisseling en samenwerking op operationeel en technologisch vlak versterken. Sterke partnerships tussen de verleners van luchtvaartnavigatiediensten van de zes landen en EUROCONTROL zijn immers nodig om uitstekende prestaties te behalen op het gebied van veiligheid, vlotte doorstroming en capaciteit van het luchtverkeer.

In oktober 2018 kreeg het FABEC een prestigieuze award van de ATCA (Air Traffic Control Association) in de Verenigde Staten voor zijn baanbrekend onderzoek omtrent onvoorspelbare factoren bij het beheer van het luchtverkeer, alsook extreme weersomstandigheden.

6. ANA Lux

De Belgische en Luxemburgse luchtverkeersleiders werken nauw samen op verschillende gebieden. Risicobeheer, luchtvaartinformatie, groene landingsprocedures en satellietnavigatie zijn daar maar enkele voorbeelden van. In 2018 startte skeyes met de ontwikkeling van PBN-satellietprocedures voor de het luchtvaartbestuur van het Groothertogdom Luxemburg (ANA Lux).

skeyes_ana_lux

7. Living tomorrow

skeyes_living_tomorrow_partenariat

In 2018 vervoegde skeyes het onderzoeks- en ontwikkelingsplatform Living Tomorrow, dat toekomstvisies bestudeert rond thema’s die het dagelijkse leven van mensen beheersen, zoals bijvoorbeeld mobiliteit. Door aan dat project deel te nemen, wil skeyes de toekomst van het luchtverkeer en de luchtverkeersleiding onder de loep nemen. Ook de digitale transformatie wordt onderzocht. Via workshops en demonstraties willen skeyes en Living Tomorrow tot concrete en nuttige inzichten komen.