Innoveren en samenwerken voor het luchtruim van morgen

De toekomst staat in het teken van interconnectie. In een almaar complexere wereld als de onze nemen het aantal interacties en de nood eraan voortdurend toe. De luchtverkeersleiding is een perfecte illustratie van die realiteit. Om zich daarop voor te bereiden, rolt skeyes innovatieve projecten uit om zijn diensten te ontwikkelen, met name met digitale torens of om te voldoen aan nieuwe behoeften zoals drones, met als uiteindelijk doel een maximale veiligheid van het luchtverkeer te garanderen. Voorts werkt skeyes op alle niveaus aan deze interconnectie door samenwerkingsverbanden te ontwikkelen die essentieel zijn voor een efficiënt beheer van het luchtruim van morgen.


Drones

mouse skeyes_droneguide_logo

Na de droneguide-versie ‘voor het brede publiek’ lanceerde skeyes op 13 september 2019 een uitgebreide versie van zijn applicatie, bestemd voor professionele dronepiloten.

Recreatieve gebruikers konden met de droneguide-applicatie al snel en makkelijk vaststellen waar en onder welke omstandigheden ze in België konden vliegen, en daarnaast andere drones waarnemen die in hun gebied aan het vliegen waren.

Voortaan kunnen professionele dronegebruikers hun vluchten in een oogwenk plannen en melden en de eventueel noodzakelijke afwijkingen bij de bevoegde overheid aanvragen. Dat is een wereldprimeur in deze sector.

Via de online portal kunnen klasse 1-operatoren (A en B) zich registreren, vluchtmeldingen doen en de nodige gegevens opvragen bij de FOD Mobiliteit. Piloten kunnen hun operaties plannen en validatie verkrijgen via de applicatie. Zij kunnen ook hun vlucht aan de overheidsinstantie melden. Klasse 2-operatoren kunnen hun vluchten ook plannen via de tool.

5.916
drone-operaties werden al afgehandeld door het droneguide-platform.

De droneguide.be-applicatie is gratis en beschikbaar voor Android en iOS.

Meer info over de droneguide-applicatie en de functies ervan op:
https://www.skeyes.be/nl/diensten/droneguidebe/

skeyes_drones_droneguide

MEDRONA

skeyes is een actieve partner van MEDRONA. Dat initiatief wil drones inzetten om een transportsysteem voor medische pakketten uit te bouwen tussen ziekenhuizen en hun laboratoria en apothekers, op een betrouwbare, efficiënte en ecologische manier.

MEDRONA werd als project geselecteerd in het kader van Smart Mobility Belgium. De partners van het project zijn Helicus, skeyes, SABCA, Unifly, La Baloise, NSX en nog talrijke ziekenhuizen in Antwerpen en Hasselt.

DronePort

DronePort is een campus voor technologiebedrijven die actief zijn in de bemande en onbemande luchtvaartsector. De campus werd eind 2018 ingehuldigd in Sint-Truiden en biedt start-ups, hogescholen, universiteiten en expertisecentra de ideale uitvalsbasis om samen onderzoeksprojecten te voeren, ideeën uit te wisselen en initiatieven te nemen om de dronesector in België te stimuleren. Als eerstelijnsactor op dat vlak is skeyes aanwezig op de campus van DronePort, ondersteunt ons bedrijf het initiatief en neemt het deel aan de verschillende activiteiten op de site.

SkeyDrone

Dankzij zijn expertise neemt skeyes deel aan de ontwikkeling van de UTM-activiteit (Unmanned Traffic Management). Met dat doel heeft het begin 2020 een dochtermaatschappij opgericht die zich volledig richt op UTM, SkeyDrone.

Digitale torens

skeyes_tour_hungaro_control

Een digitale toren is een technologisch paradepaardje dat een revolutie ontketent in de wereld van de luchtverkeersleiding. Dankzij nieuwe technologieën en ultramoderne camera’s zullen de luchtverkeersleiders de vliegbewegingen op de luchthavens en bij de nadering ervan op afstand kunnen beheren.

Digitale torens maken het mogelijk luchtvaartnavigatiediensten te verlenen aan meerdere luchthavens vanaf één verkeersleidingscentrum en tegelijkertijd de veiligheid van de luchtvaart te verhogen door middel van augmented reality.

Digitale controletorens vormen de toekomst van het luchtverkeersbeheer op luchthavens en worden in heel Europa uitgerold. Na verschillende studies en terreinbezoeken in de afgelopen jaren heeft skeyes in 2019 een ambitieus strategisch programma gelanceerd om de zes Belgische luchthavens uit te rusten met digitale torens die de traditionele verkeersleidingstorens geleidelijk aan moeten vervangen.

CDO ANA Lux

Na een nauwe samenwerking tussen skeyes en de Luxemburgse luchtverkeersleider ANA Lux om Continuous Descent Operations (CDO) of groene landingen op de luchthaven van Luxemburg toe te passen, werd in 2019 een nieuwe stap gezet met de ondertekening van een nieuwe overeenkomst. Die betreft de overdracht van statistische gegevens met betrekking tot CDO’s aan ANA Lux. Deze bijkomende gegevens ondersteunen, met behulp van een sterkere monitoring, de optimalisatie van deze groene landingen door het identificeren van toekomstige verbeteringen.

Opleidingen op kruissnelheid

Entry Point North Belgium (EPNB), de nieuwe opleidingsacademie op de site van skeyes, boekt uitstekende resultaten na nauwelijks één jaar werking.

>600
personeelsleden hebben een opleiding genoten bij EPNB op 1 jaar tijd

In september 2018 richtte skeyes een joint venture op met Entry Point North, een van ‘s werelds grootste Air Traffic Services academies ter wereld.

Dankzij deze joint venture kan skeyes zijn personeel kwalitatief hoogstaande opleidingen blijven bieden op de eigen site, volop aanwerven en de bedrijfscontinuïteit van zijn luchtverkeersleidingsdiensten verzekeren.

Op amper één jaar tijd hebben meer dan 600 kandidaat-luchtverkeersleiders, ingenieurs, technici en andere personeelsleden van skeyes deelgenomen aan meer dan 70 opleidingen bij de academie.

De academie beschikt over nieuwe, geavanceerde simulators: 50 radar-/pilootposities, vijf 180°-simulators en één 360°-toren-3D-simulator.

Co-lokalisatie burgerlijke en militaire luchtverkeersleiding
in het CANAC 2-centrum

Op 2 december 2019 werd een belangrijke mijlpaal in de burgerlijk-militaire samenwerking bereikt: skeyes verwelkomde de militaire luchtverkeersleiders in het CANAC 2-centrum. Deze co-lokalisatie moet borg staan voor een grotere efficiëntie in het beheer van het Belgische luchtruim. Daardoor kan het principe van het flexibel gebruik van het luchtruim (FUA – Flexible Use of Airspace) vlotter worden toegepast. De beschikbare luchtruimgedeeltes toewijzen op basis van de behoeften maakt immers een optimaal gebruik van het luchtruim mogelijk, met o.a. rechtstreekse routes en vliegniveaus die niet langer worden beperkt door vaste militaire gebieden die moesten worden omzeild.

Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de efficiëntie van het luchtverkeersbeheer. De civiel-militaire samenwerking is inderdaad een van de hoekstenen van dit proces. Sinds 2013 hebben Defensie en skeyes hun samenwerking al versterkt met de lancering van een reeks gezamenlijke initiatieven: deelname van Defensie aan het strategisch comité van skeyes, gezamenlijke exploitatie van een nieuwe radar in Florennes, ondertekening van een kaderovereenkomst voor het verlenen van een gemeenschappelijke luchtvaartinformatiedienst, oprichting van een gezamenlijke cel voor het beheer van het luchtruim, enzovoort.

De co-lokalisatie is de eigenlijke kroon op het werk in deze nauwe samenwerking op operationeel vlak. Defensie en skeyes zullen de komende jaren hun samenwerking blijven intensiveren. Een van de volgende stappen is de integratie van het civiele en militaire luchtverkeersbeheersysteem in samenwerking met EUROCONTROL MUAC. Daartoe hebben skeyes, Defensie en EUROCONTROL een gezamenlijk project opgezet voor het gebruik van een geïntegreerd luchtverkeersbeheersysteem (SAS3) tegen 2024.

NewPens

Elke dag werken in Europa tientallen bedrijven, actief in de luchtverkeersleiding, samen om het verkeer in het Europese luchtruim te beheren. Een snel, betrouwbaar en veilig spraak- en datacommunicatienetwerk speelt hierbij een belangrijke rol.

Dat is de doelstelling van het pan-Europese telecommunicatieproject NewPens (New Pan European Network Service), dat 41 ANSP’s (Air Navigation Service Providers of verleners van luchtvaartnavigatiediensten) uit 47 landen verenigt die op een honderdtal verschillende locaties actief zijn.

Begin juli 2019 was skeyes, na volgehouden inspanningen op het gebied van zijn spraak- en datacommunicatie-infrastructuur, de eerste verlener van luchtvaartnavigatiediensten die gegevens uitwisselde met de Europese netwerkbeheerder EUROCONTROL via het zeer efficiënte, veilige en stabiele NewPens-netwerk voor de overdracht van kritieke operationele gegevens.

Een solide strategie voor een duurzaam bedrijf

skeyes zette zich in 2019 volop in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (Corporate Social Responsibility). Naast zijn opdracht wil skeyes tegen 2025 tot de beste verleners van luchtvaartnavigatiediensten behoren in termen van duurzame ontwikkeling.

skeyes streeft ernaar zijn klanten veilige, continue en efficiënte luchtvaartnavigatiediensten te bieden en tegelijkertijd de nodige stappen te ondernemen om:

  1. duurzaamheid te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering;
  2. de betrokkenheid van de werknemers te verhogen;
  3. een gedeeld waardenpatroon te creëren met de stakeholders en met de gemeenschap in het algemeen.

skeyes heeft zijn CO2-voetafdruk gemeten. In de loop der jaren zal deze indicator de vooruitgang kunnen meten die op verschillende gebieden wordt geboekt om een duurzaam bedrijf te worden. Uiteindelijk is het de bedoeling om een CO2-neutrale voetafdruk te hebben, een doelstelling die terdege is opgenomen in het voorstel voor het volgende beheerscontract dat naar de minister die verantwoordelijk is voor de skeyes wordt gestuurd.