Een duurzamere wereld

skeyes ijvert mee om de ecologische voetafdruk van de luchtvaartsector te verkleinen. Daarom werkt het bedrijf nauw samen met de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens om de impact van de operaties op het milieu te verminderen. Ons bedrijf is koploper op het gebied van groene landingen en is ook aanwezig in de wereld van de hernieuwbare energie. skeyes draagt bij tot de oprichting van nieuwe windturbines en zorgt ervoor dat windmolenparken in harmonie met het luchtverkeer worden ontwikkeld.

1. Groene landingen

Continuous Descent Operation (CDO)

skeyes_continuous_descent_operation

CDO (Continuous Descent Operation) is een operatie waarbij het vliegtuig continu daalt, in de mate van het mogelijke met een minimale motorkracht, in functie van de kenmerken van de vlucht en de situatie van het luchtverkeer. Daardoor kunnen niet enkel de geluidshinder, maar ook het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen verminderd worden.

atterissage 71,9%

van de landingen hebben de groenelandingsprocedure gevolgd op de luchthavens van Brussel, Luik en Charleroi in 2018

Spreiding van de aankomsten per luchthaven waar de CDO-procedure wordt toegepast

Brussels Airport

Luchthaven van Luik

Luchthaven van Charleroi

Aantal CDO’s in absolute waarde in vergelijking met het totale aantal IFR-aankomsten

2. Milieucursus voor de luchtverkeersleiders van skeyes

skeyes_environnemental_controleurs_aeriens

Om de luchtverkeersleiders bewust te maken van de klimaatopwarming lanceerde skeyes in 2018 een cursus ‘klimaat en milieu’ voor zijn operationeel personeel. De module, die meerdere uren bestrijkt, werd ontwikkeld door een luchtverkeersleider en schetst de klimaatuitdagingen en de impact van de luchtvaart. De cursus laat tevens wat ruimte om goede praktijken op dat gebied uit te wisselen.

3. Collaboratief milieubeheer op Brussels Airport

In 2018 ondertekenden skeyes en Brussels Airport Company een samenwerkingsakkoord met Brussels Airlines, TUI fly en DHL Express om gezamenlijke initiatieven te nemen die de milieu-impact van de luchtvaartactiviteiten verder zullen beperken. EUROCONTROL en ACI Europe, de beroepsvereniging van luchthavenuitbaters, ondersteunen dit initiatief voor collaboratief milieubeheer (Collaborative Environmental Management of CEM) op Brussels Airport.

Het CEM-concept wil gemeenschappelijke concrete oplossingen aanreiken voor de milieu-uitdagingen op de luchthavensites en de omgeving ervan, door de belangrijkste operationele actoren rond de tafel te brengen: luchthavenuitbaters, luchtvaartmaatschappijen en luchtverkeersleiders. Het CEM van Brussels Airport legt onder andere de nadruk op het delen van ervaringen en nieuwe operationele concepten en het optimaliseren van de groene landingen en de ontijzingsoperaties.

skeyes_gestion_environnement_brussels_airport

4. Windturbines

skeyes werkt samen met de windenergiesector en stelt zijn expertise ter beschikking van de promotoren opdat ze nieuwe windturbines kunnen blijven oprichten zonder het luchtverkeer te verstoren en vooral zonder de veiligheid ervan in het gedrang te brengen.

travaux 1.552 

windturbines zijn actief in België

check 351

nieuwe dossiers om advies aan te vragen met betrekking tot het oprichten van windturbines werden bij skeyes ingediend in 2018

eolienne 244

dossiers kregen al een positief advies. De andere dossiers worden momenteel geanalyseerd (84), werden geweigerd om veiligheidsredenen (8), of werden geannuleerd door de aanvrager (15)

5. Europese topper: een website die de omwonenden informeert

mouse www.batc.be

skeyes en Brussels Airport Company ontwikkelden een nieuwe versie van de informatieve BATC.be-website (Brussels Airport Traffic Control). Sinds eind 2018 kunnen de omwonenden er in real time nuttige informatie raadplegen inzake het gebruik van de banen, meteorologische waarnemingen en voorspellingen, radartracés, geluidsmetingen en talrijke statistieken.

Door al die nieuwe nuttige diensten aan te bieden, vormt BATC.be zowel een betrouwbare informatiebron als een didactische tool. Bovendien is de informatiewebsite voor de omwonenden een referentie in Europa geworden, waarbij zoveel mogelijk operationele informatie in real time ter beschikking wordt gesteld van het brede publiek.

Met de nieuwe BATC.be-website bewijst skeyes dat het transparant wil zijn. Het bedrijf is zich bewust van zijn maatschappelijke rol en wil alle nodige informatie aanreiken zodat er een beter begrip van/voor zijn activiteiten ontstaat. De baankeuze is een complexe operatie die afhangt van talrijke factoren. Daarbij primeert de luchtvaartveiligheid altijd voor skeyes.

skeyes_brussels_airport_web
skeyes_BATC