De belangrijkste gebeurtenissen

Door in te zetten op nieuwe technologieën en zijn systemen en infrastructuur continu te moderniseren, wil skeyes de continuïteit van zijn operaties garanderen en een permanente kwalitatieve dienstverlening bieden aan zijn klanten. Zo investeerde skeyes meer dan 20 miljoen euro in 2018. Een aanzienlijk deel daarvan werd aan het CANAC 2-verkeersleidingscentrum (Computer Assisted National Air Traffic Control Centre) besteed, dat een historisch record heeft neergezet.

1. Historisch record van het CANAC 2-verkeersleidingscentrum

De groei van het luchtverkeer in Europa doet zich vooral voelen in het CANAC 2-centrum van skeyes. Het ligt op het kruispunt van de grote assen en de grote Europese luchthavens. Voor de eerste keer in zijn bestaansgeschiedenis beheerde het verkeersleidingcentrum meer dan 600.000 bewegingen. In totaal controleerden de CANAC 2-luchtverkeersleiders 612.138 vliegbewegingen in alle veiligheid en efficiëntie in 2018. Gemiddeld betekent dat bijna 1.700 vliegtuigen per dag (+3,2% in vergelijking met 2017).

CANAC 2 vormt het hart van de luchtvaartveiligheidsoperaties bij skeyes. Anders dan in de controletoren, waar de verkeersleiders het verkeer in de onmiddellijke omgeving van een luchthaven, op de banen en de taxiwegen beheren, doen de verkeersleiders van CANAC 2 dat voor het overvliegend en naderend luchtverkeer tot op een hoogte van 7.500 meter. In de operationele zaal vallen meteen de werkposities van de luchtverkeersleiders op, opgesteld in vier bloemblaadjes.

skeyes_record_historique_canac_2

2. Volledige update voor CANAC 2

skeyes voerde een volledige update van zijn luchtverkeerbeheersysteem door om de prestaties en stabiliteit ervan de komende jaren te garanderen. In slechts één nacht werden alle werkposten van CANAC 2 vervangen en gemigreerd naar het nieuwe systeem, zonder dat dit enige impact op het luchtverkeer en het goede verloop van de operaties had. Dit huzarenstukje, vergelijkbaar met een openhartoperatie, werd mogelijk gemaakt dankzij het puike teamwork van technische en operationele experts van skeyes.

3. Nieuw test- en opleidingsplatform

Om de co-lokalisatie van de civiele en militaire luchtverkeersleiding voor te bereiden, werd er in de loop van 2018 heel wat voorbereidend werk verricht bij skeyes. De militairen zullen het deel van CANAC 2 betrekken dat voordien werd gebruikt voor tests en de opleiding van de luchtverkeersleiders en technische teams. Deze werkposten werden derhalve overgeheveld naar een volledig nieuw ingerichte zaal, waar een deel van de posten nu enkel gebruikt wordt voor tests. Dat creëerde een groter aantal opleidingsposten, waardoor de trainingscapaciteit gevoelig vergroot werd.

skeyes_plateforme_test_training_militaire

4. Naar de top in satellietnavigatie

skeyes_navigation_satellite

Dankzij skeyes is bijna 70% van de landingsbanen in België uitgerust met satellietnavigatie. In tegenstelling tot de conventionele navigatie, die gebaseerd is op bakens en Instrument Landing Systems op de grond om de vliegtuigen te leiden, maakt de luchtvaartnavigatie van morgen onder andere gebruik van satellietsignalen. PBN (Performance Based Navigation) gebeurt in drie dimensies. Het systeem is nauwkeurig en verbetert de toegankelijkheid van de luchthavens wanneer de conventionele uitrustingen niet beschikbaar zijn.

Voor alle Belgische luchthavens werden naderingsprocedures ontwikkeld. skeyes is bij de beste leerlingen van de Europese klas: volgens de laatste cijfers van EUROCONTROL werd dit type PBN-procedure ontwikkeld voor slechts 36% van de landingsbanen in Europa.

5. Modernisering van het netwerk van navigatiebakens

skeyes startte een groots project op om zijn netwerk van navigatiebakens in België te moderniseren. In totaal beschikt het bedrijf over 14 DVOR- en DME-bakens verspreid over het hele Belgische grondgebied. De conventionele navigatiebakens bieden de piloten de mogelijkheid om te vliegen door de gepubliceerde procedures te volgen en zich in alle veiligheid te verplaatsen in het luchtruim.

In 2018 werd onder andere het BUB-baken, dat dichtbij Brussels Airport ligt, vervangen. Tijdens de renovatieperiode werden satellietnavigatietools (PBN) uitgerold om de continuïteit van de operaties te garanderen zonder de capaciteit van het luchtverkeer in gevaar te brengen.

skeyes_balises_navigation

6. Koploper inzake nieuwe radiofrequenties

skeyes_leader_frequences_radio

Radiofrequenties zijn een zeldzaam goed – dat geldt zowel voor de frequenties van uw autoradio als voor de communicatie in de lucht tussen piloten en luchtverkeersleiders. Om te beantwoorden aan de groeiende behoeften, heeft de Europese Commissie beslist om de kanaalafstand tussen twee voor de luchtvaart voorbehouden frequenties te verminderen van 25 kHz tot 8,33 kHz. Op die manier worden twee extra frequenties gecreëerd per 25 kHz.

skeyes stelde alles in het werk om heel zijn radiopark te vervangen in 2018 (bijna 400 posten verspreid over 18 sites). skeyes beantwoordt volledig aan de nieuwe Europese reglementering en is een van de koplopers in Europa op dat gebied.

7. Meer flexibiliteit bij het beheren van de verkeersstromen op Liège Airport

Dankzij een optimalisatie van de horizontale scheidingsafstand tussen vliegtuigen biedt skeyes meer flexibiliteit bij het beheren van het luchtverkeer rond Liège Airport, waarbij de veiligheid volledig verzekerd blijft. De minimale scheidingsafstand verkleinde van 5 nautische mijl (9,3 km) horizontaal tot 3 nautische mijl (5,6 km). Zo kunnen de verkeersstromen van en naar de luchthaven vlotter en efficiënter worden georganiseerd. Alle luchtverkeersleiders kregen een opleiding in functie van deze nieuwe scheidingsstandaard.

Voor Brussels Airport is de maatregel al een aantal jaren operationeel. Er staan gelijkaardige projecten in de steigers voor de luchthavens van Oostende en Charleroi, welke in de loop van 2019 zullen worden geïmplementeerd.

skeyes_flexibilite_gestion_liege_airport