Bijdragen aan een duurzame toekomst

Schouder aan schouder met de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens voert skeyes concrete acties om de ecologische voetafdruk van de luchtvaartsector te verkleinen. Ons bedrijf is koploper op het gebied van groene landingen en vertrouwt ook op de opleiding van de luchtverkeersleiders, die in de eerste lijn zitten om de impact van de operaties op het milieu te verminderen. Naast de optimalisatie van de procedures is ons bedrijf ook sterk aanwezig op het gebied van hernieuwbare energie, draagt het bij tot de oprichting van nieuwe windturbines en zorgt het ervoor dat windmolenparken in harmonie met het luchtverkeer worden ontwikkeld.


1. Groene landingen

Groene landingen

CDO (Continuous Descent Operation) is een operatie waarbij het vliegtuig continu daalt, in de mate van het mogelijke met een minimale motorkracht, in functie van de kenmerken van de vlucht en de situatie van het luchtverkeer. Daardoor wordt niet enkel de geluidshinder, maar ook het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen verminderd.

atterissage 72,1%

van de landingen hebben de groenelandingsprocedure gevolgd op de luchthavens van Brussel, Luik en Charleroi in 2019

Spreiding van de aankomsten per luchthaven waar de CDO-procedure wordt toegepast

Brussels Airport

Luchthaven van Luik

Luchthaven van Charleroi

De toepassing van de CDO-procedure is afhankelijk van de complexiteit en de drukte van het luchtverkeer.

Evolutie van de aankomsten in CDO 2018-2019 in vergelijking met het aantal aankomsten

Aantal CDO’s in 2019 in verhouding tot het aantal aankomsten

2. Milieucursus voor de luchtverkeersleiders van skeyes

skeyes_environnemental_controleurs_aeriens

105
luchtverkeersleiders volgden de opleiding Klimaat en milieu in 2019

Om de luchtverkeersleiders bewust te maken van de klimaatopwarming lanceerde skeyes in 2018 een opleiding Klimaat en milieu voor zijn operationeel personeel. De module, die meerdere uren in beslag neemt, werd ontwikkeld door een collega-luchtverkeersleider en schetst de klimaatuitdagingen en de impact van de luchtvaart. De opleiding laat tevens wat ruimte om goede praktijken op dat gebied uit te wisselen, waardoor de luchtverkeersleiders in hun opdracht kunnen bijdragen aan de vermindering van de luchtvaartgerelateerde CO2-uitstoot in het door skeyes gecontroleerde luchtruim.

In 2019 volgden 105 luchtverkeersleiders van de torens van Luik, Charleroi, Antwerpen en Brussel deze nieuwe opleiding. In 2020 zullen 100 extra luchtverkeersleiders worden opgeleid in deze milieucomponent van hun werk.

De eerste indrukken van de luchtverkeersleiders zijn zeer positief. De cursus heeft hun een beter inzicht gegeven in de inspanningen van de sector om de milieueffecten van de luchtvaart te verminderen. Ze beseffen nu ook beter hoe ze piloten kunnen helpen hun brandstofverbruik te verminderen.

De cursus Klimaat en milieu was zeer inspirerend!”

“Wat mij erg opviel, zijn de indrukwekkende inspanningen die luchtvaartmaatschappijen in samenwerking met luchthavens en verleners van luchtvaartnavigatiediensten hebben geleverd om hun impact op het milieu te verminderen.”

“Deze cursus geeft een duidelijke visie op de acties van het bedrijf en de behoeften van de piloten.”

3. Collaboratief milieubeheer op Brussels Airport

In 2018 ondertekenden skeyes en Brussels Airport Company een samenwerkingsakkoord met Brussels Airlines, TUI fly en DHL Express om gezamenlijke initiatieven te nemen die de milieu-impact van de luchtvaartactiviteiten verder zullen beperken. EUROCONTROL en ACI Europe, de beroepsvereniging van luchthavenuitbaters, steunen dit initiatief voor collaboratief milieubeheer (Collaborative Environmental Management of CEM) op Brussels Airport.

In 2019 werden dankzij deze werkgroep concrete operationele verbeteringen gerealiseerd om de CO2-uitstoot en de geluidshinder rond Brussels Airport te verminderen.

CDO’s of groene landingen of satellietnaderingen zijn aanzienlijk verbeterd door de energieverslindende tussenstappen te verminderen.

In samenwerking met de daar actieve luchtvaartmaatschappijen heeft Brussels Airport een nieuwe rubriek in de AIP gepubliceerd om het gebruik van één enkele motor tijdens het taxiën te promoten.

Er wordt ook een nieuwe zone voor motorentests bestudeerd met het oog op de vermindering van de geluidsoverlast.

Deze vergaderingen hebben ook het delen en uitwisselen van goede praktijken met betrekking tot de vermindering van het brandstofverbruik tussen de verschillende actoren vergemakkelijkt.

4. Bijdragen aan de ontwikkeling van windenergie

skeyes werkt samen met de windenergiesector en stelt zijn expertise ter beschikking van de ontwikkelaars opdat ze nieuwe windturbines kunnen blijven oprichten zonder het luchtverkeer te verstoren en vooral zonder de luchtvaartveiligheid in het gedrang te brengen.

travaux 1.342

windturbines zijn actief in België

check 426

nieuwe dossiers om advies te vragen in verband met het oprichten van windturbines werden bij skeyes ingediend in 2019

eolienne 309

dossiers kregen al een positief advies. De andere dossiers worden momenteel geanalyseerd of vereisen bijkomende elementen (65), werden geweigerd om veiligheidsredenen (26), of werden geannuleerd door de aanvrager (26)

5. BATC.be, een betrouwbare website die de omwonenden permanent informeert

mouse www.batc.be

skeyes en Brussels Airport Company ontwikkelden een nieuwe versie van de informatiewebsite BATC.be (Brussels Airport Traffic Control). Sinds eind 2018 kunnen de omwonenden er in real time nuttige informatie raadplegen inzake het gebruik van de banen, meteorologische waarnemingen en voorspellingen, radartracés, geluidsmetingen en talrijke statistieken.

In de loop van 2019 hebben skeyes en Brussels Airport Company (BAC) hun inspanningen gericht op de stabiliteit en betrouwbaarheid van de nieuwe versie van de website BATC.be. Omdat er veel realtimedata naar de website worden verstuurd, werd er een monitoringsysteem geïnstalleerd om mogelijke problemen in de datastromen op te sporen en in een mum van tijd op te lossen.

Door al die nieuwe nuttige diensten aan te bieden, vormt BATC.be zowel een betrouwbare informatiebron als een didactische tool. Bovendien is de informatiewebsite voor de omwonenden een referentie in Europa geworden, waarbij zoveel mogelijk operationele informatie in real time ter beschikking wordt gesteld van het brede publiek.

In 2020 zullen er nieuwe functies beschikbaar zijn. skeyes is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil zoveel mogelijk informatie ter beschikking stellen om het publiek te helpen zijn activiteiten en missie te begrijpen.

skeyes_brussels_airport_web
skeyes_BATC