2019 in cijfers

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België 24/7. Onze bijna 900 medewerkers staan geheel ten dienste van onze klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, luchtvaartsector en overheidsinstanties, om hen de meest veilige, duurzame en unieke ervaring te bieden. skeyes beheert meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar, waardoor het bedrijf een drijvende kracht is voor de Belgische economie. skeyes innoveert en ontwikkelt nieuwe diensten om het luchtverkeer en de economie van morgen te ondersteunen.


1. Aantal vliegbewegingen

avion 1.081.281

door skeyes beheerde vliegbewegingen in 2019

avion -1,8%

groei van het luchtverkeer ten opzichte van 2018

Aantal per unit beheerde bewegingen

Luchtverkeersleiding

2. Stiptheid: efficiënt beheer van de verkeersstromen

horloge 94,4%

van de vluchten werd stipt beheerd door skeyes in 2019

Totaal en-routeverkeer

horloge 0,74 min/vlucht

44 seconden vertraging per vlucht

CRSTMP-oorzaken
Het gaat om oorzaken waarop de luchtverkeersleiding een invloed kan uitoefenen: C-Capacity, R-Routing, S-Staffing, T-Equipment, M-Airspace Management, P-Special Events.

skeyes kan een van de beste en-routestiptheidscijfers van het FABEC voorleggen (België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland).

vergelijking van de gemiddelde vertraging per vlucht in het FABEC (CRSTMP-oorzaken)

skeyes : 0,74 min/vlucht
Gemiddelde van de FABEC-verkeersleidingscentra: 1,56 min/vlucht

Luchthavens

Brussels Airport

horloge 0,90 min/vlucht

= 54seconden vertraging per vlucht

De weersomstandigheden zijn de voornaamste oorzaak van vertraging bij aankomst op Brussels Airport (74%).

Vergelijking van de vertraging bij aankomst op Brussels Airport en op de grote luchthavens van onze buurlanden (alle oorzaken samen beschouwd)

Luchthaven van Antwerpen

horloge 0 min/vlucht

= 0 seconden vertraging per vlucht

Luchthaven van Charleroi

horloge 0,02 min/vlucht

= 1,2 seconden vertraging per vlucht
Sociale acties en de capaciteit van de luchthaven zijn de voornaamste oorzaken van vertraging bij aankomst in Charleroi (75%).

Luchthaven van Luik

horloge 0,09 min/vlucht

= 5,4seconden vertraging per vlucht
De weersomstandigheden zijn de voornaamste oorzaak van vertraging bij aankomst in Luik (72%).

Luchthaven van Oostende

horloge 0 min/vlucht

= 0 seconden vertraging per vlucht

3. De beste dienstverlening tegen de beste kostprijs

euro 67,55

De door skeyes gefactureerde unit rate voor een en-routediensteenheid in het luchtruim waarvoor het bedrijf verantwoordelijk is.

euro -12%

Aan de basis van de gefactureerde unit rate ligt de DUC (Determined Unit Cost, vastgelegd door de Europese Commissie). Die bedraagt €57,37 (in reële termen van 2009), wat een daling met 2,3% betekent ten opzichte van 2018 en een daling met 12% in vergelijking met de uitgangssituatie van €65,90 in 2014. skeyes kan de beste prestatie van het FABEC voorleggen in termen van toepassing van de afgesproken kostenvermindering.

Voor het en-routeverkeer zijn de vergoedingen evenredig aan de afgelegde afstand en aan de vierkantswortel van de massa van een vliegtuig. Eén diensteenheid komt overeen met het beheer van een vliegtuig van 50 ton over 100 kilometer.

Daling van de Determined Unit Cost (DUC) 2014-2019 van de en-routedienstverlening

4. skeyes werft aan om innovatie te ondersteunen

collabo 891

medewerkers per 31 december 2019

emploi 68

nieuwe medewerkers werden aangeworven in 2019

tour de controle 27

nieuwe luchtverkeersleiders hebben hun opleiding afgerond en traden in dienst in 2019

radar 19

kandidaat-luchtverkeersleiders zijn gestart met hun opleiding in 2019

5. Meteorologische en luchtvaartinformatie: essentiële gegevens voor de veiligheid

vent 26.947

gemiddeld aantal logins per maand op het ‘Meteo & AIM Briefing’-platform van skeyes

Dit platform is gericht op de piloten van de algemene en de sportluchtvaart. Ze kunnen er meteorologische waarnemingen en voorspellingen terugvinden, alsook de luchtvaartinformatie die ze nodig hebben voor hun vluchten.

vent 10.297

maandelijks gemiddeld aantal ‘Pre-flight Information Bulletins’ die skeyes opstelt

Via de ‘Handler Briefing’-applicatie van skeyes ontvangen de actoren van de commerciële luchtvaart (bagageafhandelaars en luchtvaartmaatschappijen) meteorologische en luchtvaartinformatie op maat.

message 10.220

Notams opgesteld door het Brussels Notam Office van skeyes

De Notams (Notice to Airmen) zijn berichten die worden gepubliceerd met als doel om de piloten op de hoogte te brengen van evoluties in het luchtruim en op grondniveau.

event 1.579

aanvragen voor speciale activiteiten die werden behandeld door de SPACC-dienst van skeyes

De SPACC-dienst coördineert speciale activiteiten zoals kalibratievluchten van de luchtvaartnavigatie-infrastructuur op de grond, beeldopnames (bijvoorbeeld bij grote sportevenementen), dronevluchten in het gecontroleerde luchtruim, fotothermische vluchten, alsook vuurwerk.