banner - chiffres clés 2020

Aantal vluchten en vliegbewegingen

landing

560.331

door skeyes beheerde vliegbewegingen in 2020. Een vlucht kan meerdere bewegingen omvatten, bijvoorbeeld bij een wachtpatroon (holding) met het oog op de landing. Het aantal bewegingen weerspiegelt de werklast van de luchtverkeersleiders.

air-freight

509.415

aantal vluchten beheerd door skeyes

air-traffic

- 49,96%

daling van het luchtverkeer ten opzichte van 2019 (aantal vluchten). De impact van de gezondheidscrisis op het luchtverkeersvolume is enorm geweest.

aantal beheerde bewegingen per unit

Aantal beheerde vluchten per unit

passenger-walking

9,4 millions

passagiers hebben in 2020 het vliegtuig genomen vanop of via de Belgische openbare luchthavens.

passenger

-73%

passagiers ten opzichte van 2019. De gezondheidscrisis heeft de luchtvaartsector in 2020 hard getroffen.

parcel

1,1 million de tonnes

goederen zijn in 2020 via de luchthaven van Luik gepasseerd, een stijging van 24%. Deze stijging is te danken aan het transport van medisch materiaal, maar ook aan de groei van de e-commerce en het pakketvervoer.

Stiptheid: efficiënt beheer van de luchtstromen

air-freight

99,3%

van de vluchten werd stipt beheerd door skeyes in 2020

En-routeverkeer

0,06 min / vlucht (-92,5%)

= 3,6 seconden vertraging per vlucht

CRSTMP-oorzaken Dit zijn de oorzaken waarop de luchtverkeersleiding invloed heeft: C-Capacity, R-Routing, SStaffing, T-Equipment, M-Airspace Management, P-Special Events.

skeyes legt en-routestiptheidscijfers voor in de lijn van het FABEC-gemiddelde (België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland).

vergelijking van de gemiddelde vertraging per vlucht in het FABEC (CRSTMP-oorzaken)

skeyes : 0,06 min/vlucht
Gemiddelde van de FABEC-luchtverkeersleidingscentra: 0,06 min/vlucht

Stiptheid op luchthavens

Brussels Airport
0,37 min / vlucht

= 22,2 seconden vertraging per vlucht

De weersomstandigheden zijn de belangrijkste oorzaak van de vertraging bij aankomst op Brussels Airport (90,8%).

0,03 min / vlucht

= 1,8 seconden vertraging per vlucht als we enkel rekening houden met de CRSTMP-oorzaken die skeyes kan beheersen.

Luchthaven van Antwerpen
0 min / vlucht

= 0 seconden vertraging per vlucht

Luchthaven van Charleroi
0 min / vlucht

= 0 seconden vertraging per vlucht

Luchthaven van Luik
0,15 min / vlucht

= 9 seconden vertraging per vlucht

De weersomstandigheden zijn de enige oorzaak van de vertraging bij aankomst op de luchthaven van Luik (100%).

Ostend-Bruges Aiport
0 min / vlucht

= 0 seconden vertraging per vlucht

Wijzigingen in de tarifering in 2020

DUC

bar-chart

De Determined Unit Cost (DUC) is een berekeningsbasis waarmee de en-route unit rate wordt vastgelegd, zijnde de prijs van een diensteenheid in een bepaald luchtruim. Door de gezondheidscrisis zullen de prestatieplannen met betrekking tot de kosten van de diensten pas in oktober 2021 aan de Europese instanties worden bezorgd voor de 3e referentieperiode van 5 jaar (2020-2024).

91,01 €

euro-coin

door skeyes gefactureerde unit rate voor een en-routediensteenheid in het luchtruim waarvoor het bedrijf verantwoordelijk is.

Voor het en-routeverkeer zijn de heffingen evenredig aan de afgelegde afstand en aan de vierkantswortel van de massa van een vliegtuig. De diensteenheid komt overeen met het beheer van een vliegtuig van 50 ton over 100 kilometer.

skeyes is blijven aanwerven met het oog op het herstel van het luchtverkeer

team

903

aantal medewerkers per 31 december 2020

handshake

61

nieuwe medewerkers werden aangeworven in 2020

control-tower

11

nieuwe luchtverkeersleiders hebben hun opleiding afgerond en zijn in 2020 in dienst getreden

radar

15

kandidaat-luchtverkeersleiders zijn gestart met hun opleiding in 2020

Aantal medewerkers per 31 december

Meteorologische en luchtvaartinformatie: essentiële gegevens voor de veiligheid

support

9.624

Notams opgesteld door het Brussels Notam Office van skeyes

De Notams (Notice to Airmen) zijn berichten die worden gepubliceerd om de piloten op de hoogte te brengen van evoluties in het luchtruim en op de grond.

drone

1.464

aantal aanvragen voor speciale activiteiten die werden behandeld door de SPACC-dienst van skeyes

De SPACC-dienst coördineert speciale activiteiten zoals kalibratievluchten van de luchtvaartnavigatie-infrastructuur op de grond, foto- en video-opnames (bijvoorbeeld bij grote sportevenementen), dronevluchten in het gecontroleerde luchtruim, fotothermische vluchten en vuurwerk.

mask

144.500

chirurgische maskers werden verdeeld onder het personeel

hydroalcoholic gel

2.230

liter desinfecterende handgel werd gebruikt